Social Share

Szukaj frazy w dokumentach

Administrator - ebooki

ArchiwumBoskie objawienie piekła

Najlepszym sposobem czytania eBooka jest tryb pełnoekranowy (Fullscreen) a potem przestawienie poniżej na widok czytanej książki (Scroll -> Book)
E-book utworzony przez Administrator 30 listopada 2012 - Kategoria: Religia - Tags: #niebo  #piekło  #Bóg 
0 komentarzy, 2 640 obejrzeń, 0 osób to lubi

Czytaj, pobierz Boskie objawienie piekłaBoskie objawienie piekła ebook w Chrzescijanie.pl

Boskie objawienie piekła

piekła „Boskie objawienie piekła - czas dobiega końca” - Kathryn Mary Baxter KsiąŜka ta dedykowana jest dla chwały Boga Ojca, Boga Syna, oraz Boga Ducha Świętego Wprowadzenie Zdaję sobie sprawę, Ŝe bez ponadnaturalnej mocy Pana Jezusa Chrystusa ksiąŜka ta, ani Ŝadna podobna traktująca o Ŝyciu po śmierci, nie mogłaby powstać. Jezus sam posiada klucze piekła i zapłacił cenę, abyśmy mogli wejść do nieba. Pisanie tej ksiąŜki było długim i Ŝmudnym doświadczeniem. KsiąŜka ta czekała na światło dzienne kilka lat, gdyŜ objawienie od Pana na ten temat przyszło do mnie w 1976 roku. Przez osiem miesięcy przelewałam tę wizję na papier. Przez kilka następnych lat powstawał szkic ksiąŜki, a potem sprawdzałam zgodność tego objawienia z Biblią. KsiąŜkę ukończyłam pisać w zimie, na przełomie 1982 i 1983 roku. Widzę teraz, Ŝe Pan przygotowywał mnie do napisania tej ksiąŜki od najmłodszych lat, kiedy jako dziecko śniłam o Bogu. Po nowo narodzeniu odczuwałam wielką miłość do straconych oraz pragnienie ratowania ludzkich dusz. W roku 1976 powiedział, Ŝe zostałam wybrana do specjalnego zadania. Powiedział: „Moje dziecko, ukaŜę ci się, abyś mogła pomóc ludziom wyjść z ciemności do światłości. Zostałaś wybrana, aby zarejestrować i opisać rzeczy, o których ci opowiem i pokaŜę. Zamierzam ludziom objawić rzeczywistość piekła, aby wielu zostało zbawionych i pokutowało, zanim nie będzie zbyt późno. Ja, Pan Jezus Chrystus, zabiorę twoją duszę z ciała i przeniosę do piekła, nieba oraz innych miejsc, które chcę objawić światu". Powołanie Powołanie Kathryn „Urodziłaś się, aby napisać o tym, co ci pokazałem i powiedziałem, gdyŜ rzeczy te są prawdziwe. Twym powołaniem jest...

0 komentarzy