Forums » Modlitwy, Nowenny, Litanie, Spotkania

MODLITWA O ZNALEZIENIE PRACY- BARDZO SKUTECZNA

  • 42 posts
  November 23, 2011 12:42 PM CET

  Nowenna do św. Josemarii Escrivy w intencji pracy        

  Dzień pierwszy

  Rozważanie

  „Praca jako droga do świętości” Św. Josemaria mówi:

  Przychodzimy by jeszcze raz zwrócić uwagę na przykład Jezusa, który  przez trzydzieści lat przebywał w Nazarecie pracując, wykonując  rzemiosło. W rękach Jezusa praca, a była to praca podobna do tej, jaką  wykonują miliony ludzi na całym świecie, przekształca się w zadanie boskie, w pracę odkupienia, w drogę zbawienia.1 Dzieci moje, tam gdzie są wasi bracia, tam gdzie są wasze dążenia,  wasza praca, wasze miłości, tam jest miejsce waszego codziennego  spotkania z Chrystusem. To właśnie wśród spraw najbardziej prozaicznych  na tej ziemi, powinniśmy uświęcać się, służąc Bogu i wszystkim ludziom.2

  Prośba

  Intencja A: O znalezienie pracy

  Niech nasz Pan prowadzi mnie w wysiłkach szukania pracy i  pobłogosławi mi, pozwalając na znalezienie uczciwego, godnego i stałego  zatrudnienia; a następnie niech mi pomoże widzieć w mojej pracy drogę  do świętości i służbę innym, na której Bóg, mój Ojciec, oczekuje mnie  bez przerwy, prosząc, bym w każdej sytuacji naśladował Jezusa, który  pracował jako cieśla w Nazarecie.

  Intencja B: O dobre wykonywanie pracy

  Niech nasz Pan pozwoli mi widzieć w mojej pracy drogę do świętości i  służbę innym, na której Bóg, mój Ojciec, oczekuje mnie bez przerwy,  prosząc, bym w każdej sytuacji naśladował Jezusa, który pracował jako  cieśla w Nazarecie.

  Modlitwa do św. Josemarii

  O Boże, który za przyczyną Najświętszej Maryi Panny udzieliłeś  niezliczonych łask świętemu księdzu Josemarii, obierając go za swoje  najwierniejsze narzędzie do założenia Opus Dei, drogi do świętości  przez pracę zawodową i wypełnianie codziennych obowiązków  chrześcijanina, spraw łaskawie, żebym ja także potrafił każdą chwilę i sytuację w mym życiu wykorzystać  jako sposobność do miłowania Ciebie i służenia Kościołowi, Papieżowi i  wszystkim duszom z radością i prostotą serca, oświetlając drogi  ziemskie światłem wiary i miłości. Przez wstawiennictwo świętego  Josemarii udziel mi łaski, o którą Cię proszę… (wymień swoją prośbę).  Amen.

  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

   

  Dzień drugi

  Rozważanie

  „Praca wykonywana z miłości do Boga” Św. Josemaria mówi:

  Godność pracy oparta jest na Miłości. Wielkim przywilejem człowieka  jest możliwość miłowania, dzięki której wychodzi on poza to, co ulotne  i przemijające.3 Czyńcie wszystko z Miłości. – Wówczas nie ma małych rzeczy: wszystko jest wielkie. -Wytrwałość w rzeczach małych z Miłości to heroiczność.4 Podkreślam: w prostocie twojej zwyczajnej pracy, w monotonnych  szczegółach każdego dnia winieneś odkryć tajemnicę wielkości i nowości,  która dla tak wielu jest ukryta: Miłość.5

  Prośba

  Intencja A: O znalezienie pracy

  Niech nasz Pan udzieli mi łaski szybkiego zdobycia pracy, która  zapewni bezpieczeństwo mojej rodzinie. Równocześnie niech pomoże mi  zrozumieć, że tym, co nadaje wartości każdej uczciwej pracy jest  miłość, z jaką ją wykonuję: miłość do Boga na pierwszym miejscu,  któremu mogę ofiarować swoją pracę; i miłość do mojego bliźniego,  któremu chcę służyć i być pomocnym.

  Intencja B: O dobre wykonywanie pracy

  Niech nasz Pan pomoże mi zrozumieć, że tym, co nadaje wartości  każdej uczciwej pracy jest miłość, z jaką ją wykonuję: miłość do Boga  na pierwszym miejscu, któremu mogę ofiarować swoją pracę; i miłość do  mojego bliźniego, któremu chcę służyć i być pomocnym.

  Modlitwa do św. Josemarii

  O Boże, który za przyczyną Najświętszej Maryi Panny udzieliłeś  niezliczonych łask świętemu księdzu Josemarii, obierając go za swoje  najwierniejsze narzędzie do założenia Opus Dei, drogi do świętości  przez pracę zawodową i wypełnianie codziennych obowiązków  chrześcijanina, spraw łaskawie, żebym ja także potrafił każdą chwilę i sytuację w mym życiu wykorzystać  jako sposobność do miłowania Ciebie i służenia Kościołowi, Papieżowi i  wszystkim duszom z radością i prostotą serca, oświetlając drogi  ziemskie światłem wiary i miłości. Przez wstawiennictwo świętego  Josemarii udziel mi łaski, o którą Cię proszę… (wymień swoją prośbę).  Amen.

  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

   

  Dzień trzeci

  Rozważanie

  „Uporządkowana i stała praca” Św. Josemaria mówi:

  Jakże krótko trwa nasza droga na ziemi! Dla prawdziwego  chrześcijanina słowa te stanowią wyrzut, że tak często brak mu  wielkoduszności, ale są też ustawicznym wezwaniem do wierności. Tak,  rzeczywiście krotki jest czas, w którym możemy kochać, dawać siebie,  pokutować. Dlatego byłoby rzeczą niewłaściwą, gdybyśmy ten czas  marnotrawili i tak wielki skarb nieodpowiedzialnie wrzucali w błoto.  Nie możemy zmarnować tego momentu historii świata, który Bóg powierza  każdemu z nas.6 Gdy zachowasz ład, pomnoży się twój czas i dlatego będziesz mógł oddać większą chwałę Bogu pracując gorliwiej w Jego służbie.7 Wypełniaj dokładnie obowiązki chwili obecnej. — Ta praca — skromna,  monotonna, niewielka — jest modlitwą wyrażoną w czynach, która  przysposabia cię do łaski innej pracy — wielkiej, szerokiej i głębokiej  — o której marzysz.8

  Prośba

  Intencja A: O znalezienie pracy

  Niech z pomocą Najświętszej Maryi Panny znajdę stałą i odpowiednią  pracę. Gdy zaś będę pracował, niech dzięki Bożej dobroci nauczę się  traktować swój czas jako skarb i niech wzrastam w cnocie porządku, tak  by wykonywać swoje obowiązki bardziej punktualnie, intensywniej i bez  ustanku, unikając bałaganu i opóźnień. Niech osiągnę to poprzez kierowanie się dobrze przygotowanym planem,  który pozwoli mi na przeznaczenie właściwej ilości czasu na każde z  moich zadań: życie duchowe, życie rodzinne, życie zawodowe i stosunki  społeczne, tak by zachować między nimi równowagę.

  Intencja B: O dobre wykonywanie pracy

  Niech z pomocą Najświętszej Maryi Panny nauczę się traktować swój  czas jako skarb i niech wzrastam w cnocie porządku, tak by wykonywać  swoje obowiązki bardziej punktualnie, intensywniej i bez ustanku,  unikając bałaganu i opóźnień. Niech osiągnę to poprzez kierowanie się dobrze przygotowanym planem,  który pozwoli mi na przeznaczenie właściwej ilości czasu na każde z  moich zadań: życie duchowe, życie rodzinne, życie zawodowe i stosunki  społeczne, tak by zachować między nimi równowagę.

  Modlitwa do św. Josemarii

  O Boże, który za przyczyną Najświętszej Maryi Panny udzieliłeś  niezliczonych łask świętemu księdzu Josemarii, obierając go za swoje  najwierniejsze narzędzie do założenia Opus Dei, drogi do świętości  przez pracę zawodową i wypełnianie codziennych obowiązków  chrześcijanina, spraw łaskawie, żebym ja także potrafił każdą chwilę i sytuację w mym życiu wykorzystać  jako sposobność do miłowania Ciebie i służenia Kościołowi, Papieżowi i  wszystkim duszom z radością i prostotą serca, oświetlając drogi  ziemskie światłem wiary i miłości. Przez wstawiennictwo świętego  Josemarii udziel mi łaski, o którą Cię proszę… (wymień swoją prośbę).  Amen.

  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

   

  Dzień czwarty

  Rozważanie

  „Dobrze wykonywana praca” Św. Josemaria mówi:

  Nie możemy ofiarować Panu czegoś, co w miarę naszych ograniczonych  możliwości nie jest doskonałe, wykonane bez błędu, starannie w  najdrobniejszych szczegółach: Bóg nie przyjmuje partaniny. żadnego zwierzęcia ze skazą nie będziecie  składać w ofierze — upomina nas Pismo święte — bo to nie byłoby od was  przyjęte. Dlatego praca, która wypełnia nasz dzień i pochłania  wszystkie nasze siły, winna być ofiarą godną Stwórcy, operatio Dei,  pracą Bożą i dla Boga. Słowem, zadaniem wykonanym nienagannie.9 Przede wszystkim powinniśmy miłować Mszę świętą, która ma stanowić  centrum naszego dnia. Jeśli dobrze przeżyjemy Mszę świętą, jakże potem  przez resztę dnia nie trwać myślami przy Panu, z troską o to, by nie  porzucać Jego obecności, by pracować, tak jak On pracował, i kochać,  tak jak On kochał?10

  Prośba

  Intencja A: O znalezienie pracy

  Niech z pomocą naszej Pani szybko rozwiążę problem mojego braku  pracy. Gdy zaś rozpocznę nową pracę, niech Bóg pomoże mi pracować  dobrze, z najwyższą możliwą doskonałością. Niech nie pracuję nigdy  niedbale, lecz niech trwam w przekonaniu, że praca źle wykonana nie  może być uświęcona, ponieważ brakuje jej miłości, a to właśnie miłość  sprawia, że moje ludzkie czyny są przyjemne Bogu.

  Intencja B: O dobre wykonywanie pracy

  Niech Bóg pomoże mi pracować dobrze, z najwyższą możliwą  doskonałością. Niech nie pracuję nigdy niedbale, lecz niech trwam w  przekonaniu, Ŝe praca źle wykonana nie może być uświęcona, ponieważ  brakuje jej miłości, a to właśnie miłość sprawia,że moje ludzkie czyny  są przyjemne Bogu.

  Modlitwa do św. Josemarii

  O Boże, który za przyczyną Najświętszej Maryi Panny udzieliłeś  niezliczonych łask świętemu księdzu Josemarii, obierając go za swoje  najwierniejsze narzędzie do założenia Opus Dei, drogi do świętości  przez pracę zawodową i wypełnianie codziennych obowiązków  chrześcijanina, spraw łaskawie, żebym ja także potrafił każdą chwilę i sytuację w mym życiu wykorzystać  jako sposobność do miłowania Ciebie i służenia Kościołowi, Papieżowi i  wszystkim duszom z radością i prostotą serca, oświetlając drogi  ziemskie światłem wiary i miłości. Przez wstawiennictwo świętego  Josemarii udziel mi łaski, o którą Cię proszę… (wymień swoją prośbę).  Amen.

  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

   

  Dzień piąty

  Rozważanie

  „Każda uczciwie wykonana praca jest pełna godności” Św. Josemaria mówi:

  Już czas, żebyśmy my, chrześcijanie, głośno powiedzieli, że praca  jest darem Boga i że nie ma żadnego sensu dzielenie ludzi na różne  kategorie, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, uważając jedne  zajęcia za godniejsze od innych. Praca, wszelka praca, jest świadectwem godności człowieka, jego panowania nad stworzeniem.11 W oczach Bożych żadne zajęcie samo z siebie nie jest ani wielkie, ani małe. Wszystkim nadaje wartość dopiero Miłość, z którą się je wykonuje.12 Ważne jest, żebyś się poświęcał pracy z całej siły… Wszakże winieneś  postawić swoją pracę zawodową na właściwym miejscu: Jest ona wyłącznie  środkiem do celu: nigdy nie można jej traktować jako czegoś  najważniejszego.13

  Prośba

  Intencja A: O znalezienie pracy

  Niech Bóg udzieli mi radości znalezienia pracy, dzięki której będę  przydatny i będę rozwijać swoje talenty. A jeżeli, przez pewien czas,  znaleziona praca będzie poniżej moich kompetencji i słusznych  aspiracji, niech jej nie lekceważę. Niech raczej szukając bardziej  odpowiedniej pracy, wykonuję pracę obecną w pełni odpowiedzialny  sposób, nadając jej taką samą wartość, jaką Jezus nadawał swojej pracy  w Nazarecie.

  Intencja B: O dobre wykonywanie pracy

  Jeżeli moja obecna praca jest poniżej moich kompetencji i słusznych  aspiracji, niech jej nie lekceważę. Niech raczej szukając bardziej  odpowiedniej pracy, wykonuję pracę obecną w pełni odpowiedzialny  sposób, nadając jej taką samą wartość, jaką Jezus nadawał swojej pracy  w Nazarecie.

  Modlitwa do św. Josemarii

  O Boże, który za przyczyną Najświętszej Maryi Panny udzieliłeś  niezliczonych łask świętemu księdzu Josemarii, obierając go za swoje  najwierniejsze narzędzie do założenia Opus Dei, drogi do świętości  przez pracę zawodową i wypełnianie codziennych obowiązków  chrześcijanina, spraw łaskawie, żebym ja także potrafił każdą chwilę i sytuację w mym życiu wykorzystać  jako sposobność do miłowania Ciebie i służenia Kościołowi, Papieżowi i  wszystkim duszom z radością i prostotą serca, oświetlając drogi  ziemskie światłem wiary i miłości. Przez wstawiennictwo świętego  Josemarii udziel mi łaski, o którą Cię proszę… (wymień swoją prośbę).  Amen.

  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

   

  Dzień szósty

  Rozważanie

  „Praca wykonywana w obecności Bożej i z prawością intencji” Św. Josemaria mówi:

  Nie trać nigdy z sprzed oczu nadprzyrodzonego celu. – Prostuj swoją  intencję, jak prostuje się kierunek statku na pełnym morzu: patrząc na  gwiazdę, patrząc na Maryję. A będziesz miał pewność, że dopłyniesz  zawsze do portu.14 Jako chrześcijanin powinieneś mieć zawsze przy sobie Krzyż. I kłaść go  na stole, przy którym pracujesz. I całować go, gdy udajesz się na  spoczynek i gdy się budzisz.15 Połóż na twój stół roboczy, w mieszkaniu, w twojej teczce obrazek  Najświętszej Maryi Panny! I patrz na niego, kiedy rozpoczynasz pracę,  podczas pracy i po jej zakończeniu. Ona udzieli ci sił — zapewniam cię!  — żeby twoja praca stała się miłosną rozmową z Bogiem.16

  Prośba

  Intencja A: O znalezienie pracy

  Boże! Spraw, bym znalazł uczciwą, godną pracę i otwórz oczy mej  duszy, bym zrozumiał, że zawsze jesteś po mojej stronie. Spraw, bym nie  stracił sprzed oczu tej cudownej rzeczywistości, niech dokładam  wszystkich możliwych wysiłków, aby pozostawać w świadomości obecności  Boga podczas mej pracy, wykorzystując dyskretne przypomnienia – mały  Krzyż lub mały obrazek Naszej Pani albo świętego, dla którego mam  szczególne oddanie, położone tak, bym mógł często nań spoglądać, bez  przyciągania niepotrzebnej uwagi.

  Intencja B: O dobre wykonywanie pracy

  Boże! Otwórz oczy mej duszy, bym zrozumiał, że zawsze jesteś po  mojej stronie. Spraw, bym nie stracił sprzed oczu tej cudownej  rzeczywistości, niech dokładam wszystkich możliwych wysiłków, aby  pozostawać w świadomości obecności Boga podczas mej pracy,  wykorzystując dyskretne przypomnienia – mały krzyż lub mały obrazek  Naszej Pani albo świętego, dla którego mam szczególne oddanie, położone  tak, bym mógł często nań spoglądać, bez przyciągania niepotrzebnej  uwagi.

  Modlitwa do św. Josemarii

  O Boże, który za przyczyną Najświętszej Maryi Panny udzieliłeś  niezliczonych łask świętemu księdzu Josemarii, obierając go za swoje  najwierniejsze narzędzie do założenia Opus Dei, drogi do świętości  przez pracę zawodową i wypełnianie codziennych obowiązków  chrześcijanina, spraw łaskawie, żebym ja także potrafił każdą chwilę i sytuację w mym życiu wykorzystać jako sposobność do miłowania Ciebie i służenia Kościołowi, Papieżowi i  wszystkim duszom z radością i prostotą serca, oświetlając drogi  ziemskie światłem wiary i miłości. Przez wstawiennictwo świętego  Josemarii udziel mi łaski, o którą Cię proszę… (wymień swoją prośbę).  Amen.

  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

   

  Dzień siódmy Rozważanie

  „Dojrzewanie w cnotach poprzez pracę” Św. Josemaria mówi:

  Wszystkie nasze nędzne ludzkie dokonania — nawet dzieło świętości —  są jak gdyby tkaniną z drobnych nici, które — zależenie od czystości  intencji — mogą tworzyć wspaniały gobelin, przedstawiający heroizm lub  nikczemność, czyny cnotliwe lub grzeszne.17 Kiedy przystępujemy do pracy z myślą o jej uświęcaniu, w grę wchodzi  cała gama cnót: męstwo, aby wytrwać w naszym trudzie pracy pomimo  naturalnych trudności i nie dać się pokonać z powodu przemęczenia;  wstrzemięźliwość, by moc się bezgranicznie wyniszczać i by pokonać  wygodnictwo oraz egoizm; sprawiedliwość, by wypełniać nasze obowiązki  wobec Boga, wobec społeczeństwa, wobec rodziny, wobec kolegów;  roztropność, aby w każdym przypadku wiedzieć, co należy czynić i  niezwłocznie przystępować do dzieła… A wszystko, powtarzam, z Miłości.18 Każda praca zawodowa wymaga uprzedniego przygotowania, a później  stałego wysiłku, aby to przygotowanie doskonalić i umieć dostosowywać  do zaistniałych okoliczności.19

  Prośba

  Intencja A: O znalezienie pracy

  Z pomocą naszej Pani, niech znajdę pracę, której szukam. A gdy  poświęcę się już w pełni tej nowej pracy, niech Bóg pomoże mi rozwijać  cnoty chrześcijańskie i dojrzewać duchowo poprzez wykonywaną pracę.  Niech dokładam starań, aby być cierpliwym i wyrozumiałym zarówno dla  moich przełożonych, jak i moich kolegów i podwładnych. Niech stanę się  prosty i pokorny, unikając prośności i ekshibicjonizmu. Jednym słowem –  obym czynił wszystko z czystością serca.

  Intencja B: O dobre wykonywanie pracy

  Nich Bóg pomoże mi rozwijać cnoty chrześcijańskie i dojrzewać  duchowo poprzez wykonywaną pracę. Niech dokładam starań, aby być  cierpliwy i wyrozumiały zarówno dla moich przełożonych, jak i moich  kolegów i podwładnych. Niech stanę się prosty i pokorny unikając  prośności i ekshibicjonizmu. Jednym słowem – niech czynię wszystko z  czystością serca.

  Modlitwa do św. Josemarii

  O Boże, który za przyczyną Najświętszej Maryi Panny udzieliłeś  niezliczonych łask świętemu księdzu Josemarii, obierając go za swoje  najwierniejsze narzędzie do założenia Opus Dei, drogi do świętości  przez pracę zawodową i wypełnianie codziennych obowiązków  chrześcijanina, spraw łaskawie, żebym ja także potrafił każdą chwilę i sytuację w mym życiu wykorzystać  jako sposobność do miłowania Ciebie i służenia Kościołowi, Papieżowi i  wszystkim duszom z radością i prostotą serca, oświetlając drogi  ziemskie światłem wiary i miłości. Przez wstawiennictwo świętego  Josemarii udziel mi łaski, o którą Cię proszę… (wymień swoją prośbę).  Amen.

  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

   

  Dzień ósmy

  Rozważanie

  „Praca jako służba, pomoc innym” Św. Josemaria mówi:

  Uświadomcie sobie, że poprzez odpowiedzialnie wykonaną pracę  zawodową nie tylko zdobywacie środki na własne utrzymanie, ale wnosicie  też bezpośredni wkład w rozwój społeczeństwa, niesiecie ulgę innym  pomagając im dźwigać ich ciężary i podtrzymujecie tyle dzieł  opiekuńczych — na szczeblu lokalnym i powszechnym — działających na  rzecz jednostek i narodów mniej uprzywilejowanych.20 Gdy zakończyłeś już własną pracę, zabierz się do pracy twego brata,  pomagając mu dla Chrystusa z taką naturalnością i delikatnością, aby  nawet ten, komu pomagasz, zdał sobie sprawy, że czynisz więcej, niż  nakazuje sprawiedliwość. — Na tym polega subtelna cnota dziecka  Bożego!21

  Prośba

  Intencja A: O znalezienie pracy

  Niech Bóg, nasz Pan, da mi łaskę zdobycia pracy, o którą proszę go z  taką wiarą. Niech też natchnie moją duszę pragnieniem wykonywania mojej  pracy nie jako samolubnej działalności nakierowanej tylko na moje  własne dobro, ale jako służby, która jest otwarta na innych i przydatna  wielu ludziom, wykonywanej z pewnością, że ten ideał służby bliźnim  nada nowe, bardziej radosne i bardziej doniosłe znaczenie mojemu życiu.

  Intencja B: O dobre wykonywanie pracy

  Niech Bóg natchnie moją duszę pragnieniem wykonywania mojej pracy  nie jako samolubnej działalności nakierowanej tylko na moje własne  dobro, ale jako służby, która jest otwarta na innych i przydatna wielu  ludziom, wykonywanej z pewnością, że ten ideał bliźnim innym nada nowe,  bardziej radosne i bardziej doniosłe znaczenie mojemu życiu.

  Modlitwa do św. Josemarii

  O Boże, który za przyczyną Najświętszej Maryi Panny udzieliłeś  niezliczonych łask świętemu księdzu Josemarii, obierając go za swoje  najwierniejsze narzędzie do założenia Opus Dei, drogi do świętości  przez pracę zawodową i wypełnianie codziennych obowiązków  chrześcijanina, spraw łaskawie, żebym ja także potrafił każdą chwilę i sytuację w mym życiu wykorzystać  jako sposobność do miłowania Ciebie i służenia Kościołowi, Papieżowi i  wszystkim duszom z radością i prostotą serca, oświetlając drogi  ziemskie światłem wiary i miłości. Przez wstawiennictwo świętego  Josemarii udziel mi łaski, o którą Cię proszę… (wymień swoją prośbę).  Amen.

  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

   

  Dzień dziewiąty

  Rozważanie

  „Apostolstwo przez pracę” Św. Josemaria mówi:

  Praca zawodowa jest także apostolstwem, okazją do oddania się innym  ludziom, aby objawić im Chrystusa i zaprowadzić ich do Boga Ojca.22 Żyj po prostu swoim zwyczajnym życiem, pracuj tam, gdzie pracujesz,  starając się wypełnić obowiązki związane ze swoim stanem, rozwijaj się,  czyń postępy każdego dnia. Bądź lojalny, wyrozumiały dla innych i  wymagający wobec samego siebie. Bądź umartwiony i radosny. Na tym ma  polegać twoje apostolstwo. I, chociaż z powodu swojej nędzy nie  będziesz wiedział, dlaczego tak się dzieje, ludzie, którzy cię  otaczają, będą do ciebie przychodzić i szukać rozmowy z tobą,  naturalnej, prostej rozmowy — po pracy, w rodzinnym kręgu, w autobusie,  podczas spaceru, wszędzie. Będziecie rozmawiać o niepokoju, który tkwi  w duszy wszystkich ludzi, chociaż czasami niektórzy nie chcą zdać sobie  z tego sprawy. Zrozumieją go lepiej, kiedy zaczną prawdziwie szukać  Boga.23

  Prośba

  Intencja A: O znalezienie pracy

  Niech Bóg, przez pośrednictwo naszej Pani, sprawi, bym znalazł dobrą  pracę, w której będę mógł wzrastać zawodowo i dać z siebie co  najlepsze. Niech sprawi także, abym ujrzał w swojej pracy szerokie pole  do wykonywania misji apostolskiej, którą Bóg powierza wszystkim  ochrzczonym, wykorzystując okazje, które mi daje, do pomocy kolegom,  przyjaciołom i klientom w odkrywaniu cudów wiary chrześcijańskiej.

  Intencja B: O dobre wykonywanie pracy

  Niech Bóg sprawi, abym ujrzał w swojej pracy szerokie pole do  wykonywania misji apostolskiej, którą Bóg powierza wszystkim  ochrzczonym, wykorzystując okazje, które mi daje, do pomocy kolegom,  przyjaciołom i klientom w odkrywaniu cudów wiary chrześcijańskiej.

  Modlitwa do św. Josemarii

  O Boże, który za przyczyną Najświętszej Maryi Panny udzieliłeś  niezliczonych łask świętemu księdzu Josemarii, obierając go za swoje  najwierniejsze narzędzie do założenia Opus Dei, drogi do świętości  przez pracę zawodową i wypełnianie codziennych obowiązków  chrześcijanina, spraw łaskawie, żebym ja także potrafił każdą chwilę i  sytuację w mym życiu wykorzystać jako sposobność do miłowania Ciebie i  służenia Kościołowi, Papieżowi i wszystkim duszom z radością i prostotą  serca, oświetlając drogi ziemskie światłem wiary i miłości. Przez  wstawiennictwo świętego Josemarii udziel mi łaski, o którą Cię proszę…  (wymień swoją prośbę). Amen.

  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

   

  świadectwa łask http://www.opusdei.pl/art.php?p=34067


  This post was edited by Marika at November 27, 2011 12:58 PM CET