Duszpasterstwo Talent

Promujemy model “moralnego menedżera” – bycie chrześcijańskim przedsiębiorcą czy pracodawcą wymaga nie tylko profesjonalizmu i skuteczności, ale również określonych predyspozycji duchowych i moralnych. Pomagamy w pogłębieniu życia duchowego przez uczestnictwo w modlitwie i refleksji nad słowem Bożym. Szukamy odpowiedzi na pytania przedsiębiorców dotyczące etyki w biznesie. Pogłębiamy znajomość społecznej nauki Kościoła. Spotykamy się, by wymieniać doświadczenia. Integrujemy środowiska chrześcijańskich przedsiębiorców. Spotkania mają charakter duszpasterski, a zatem nie łączą się z popieraniem jakiejś partii czy stowarzyszenia; nie są też związane z organizowaniem zbiórek, nawet na najbardziej szlachetne cele.

DT
1
Posts
1
Members
0
Followers
Space menu


Latest activities
    Space members (1)
    Profile picture of Roman Szubryt