Hasło Dnia

Wykorzystywać każdą okazję, by miłować i służyć

HD

Profile picture of Roman Szubryt
Najważniejszą sprawą na świecie jest, żeby nigdy nie przestać miłować. Miłość powinna w każdej chwili przenikać całe nasze życie, w ten sposób będzie zalążkiem każdego naszego działania. Zamiar miłowania już jest miłością, ale powinien się urzeczywistniać w konkretnych gestach w ciągu całego dnia. Miłość powinna być też celem, efektem finalnym naszego dnia: powinniśmy miłować do końca. Pierwszym i najważniejszym elementem planu dnia powinno być: wszystko czynić z miłości i z miłością. Tylko że nie mogą to być wyłącznie uczucia czy sentymenty. Ma to być wyraz służenia każdemu: wszystko, co robimy, i wszystko, co myślimy, powinno wypływać z postawy służenia drugim. Dobrym przykładem tego może być nasza praca zawodowa. Jeśli wszystko będziemy wykonywać z intencją służenia tym, którzy będą z naszej pracy korzystać, to miłość będzie źródłem i celem każdego naszego działania w ciągu całego dnia. W każdej innej sytuacji, w jakiej się znajdziemy, miłość może nas inspirować do działania oraz być jego efektem końcowym. Niech miłość będzie złotą nicią łączącą wszystkie nasze dzisiejsze poczynania. *Apolonio Carvalho Nascimento* *przekład z włoskiego: rk*
Like  ·   · Download as ICS file